Spiral stabilization

skolioosiklinikka spiraalistabilaatio

Spiral Stabilization

Spiral Stabilization (SPS) -menetelmä (suom. Spiraalistabilaatio) on tsekkiläisen lääkärin Richard Smišekin yli 30 vuotisen työn tuloksena kehittämä harjoittelumenetelmä, joka on osoittautunut tehokkaaksi skolioosin hoidossa. Spiral Stabilization -harjoittelussa vahvistetaan kehon läpi kulkevia lihasketjuja kokonaisuuksina, jolloin kehonosien liikkeistä saadaan tuettuja ja toisiinsa kytkeytyneitä, harjoitellaan linjauksia sekä joustatetaan kehoa kasaan painavia lihaksia ja kudoksia yksilöllisten tarpeiden mukaan. SPS-metodin tuloksellisuus on todistettu yksityiskohtaisten EMG-, röntgen- ja magneettikuvausanalyysien avulla.

skolioosiklinikka spiraalistabilaatio

Spiral Stabilization -menetelmässä jaetaan kehon lihasketjut vertikaali-ketjuihin (suorat) ja spiraali- ketjuihin (kierteiset). Selkäkipujen pääsyynä on usein vertikaali-ketjujen pitkäaikanen jännittyneisyys ja yliaktiivisuus, mikä puristaa (komprimoi) selkää ja välilevyjä. Skolioosissa vertikaali-ketjut kiristyvät epäsymmetrisesti oikean ja vasemman puolen välillä. “Selkärangan spiraalistabilaatio” pääsee tapahtumaan kun lihasketjun osaset toimivat yhteispelillä oikea-aikaisesti monitasoisissa liikkeissä kuten kävelyssä ja luovat spiraalitukimaisen lihaskorsetin. Tämä auttaa saamaan tilaa (traktio) selkänikamien väliin ja ojentamaan rankaa. Tämä vähentää painetta välilevyillä ja parantaa niiden aineenvaihduntaa. Huolella tehdyn harjoittelun ja toistojen kautta selkärangan spiraalistabilaatio nostattaa ja oikaisee rankaa ja skolioosi pääsee loivenemaan.

Spiraalistabilaation toteutumiseksi on tärkeää oppia kehon paras mahdollinen linjaus sekä liikkumaan niin, että lapaluu/olkapää sekä lonkka pääsevät ojentumaan taakse. Spiral stabilization – harjoittelussa käytetään metodia varten erityisesti suunniteltuja pitkiä vastuskuminauhoja, korotettua mattoa sekä sauvoja.

skolioosiklinikka spiraalistabilaatio
Käyttökohteet

• Lihasepätasapainon ja kipujen ennaltaehkäisy
• Akuutit ja krooniset selkäkivut
• Skolioosi, välilevynpullistuma, spinaalistenoosi, spondylolisteesi ym. Ennen ja jälkeen selkäleikkauksen.
• Niskakivut
• Olkapää-, lonkka-, polvi- ja nilkkakivut sekä leikkaukset. Ennen ja jälkeen
tekonivelleikkauksen.
• Raskauden aikainen harjoittelu, synnyttämiseen valmistautuminen sekä synnyttäneille (vatsalihasten erkauman ja lantionpohjan kuntouttaminen, ryhdin sekä lihastasapainon palauttaminen)
• Kehonhallinnan ja tasapainon parantaminen
• Kävelytekniikan ja -koordinaation parantaminen
• Urheiluvalmennus

Perusperiaatteet

• Selkärangan spiraalistabilaatio (kierteiset lihasketjut tukevat selkärankaa työskennellessään oikein).
• Selän pitkittäisten ojentajalihasten aktiivinen rentoutus (rentoutuvat spiraaliketjujen työskennellessä).
• Selkärangan traktio (hyvä ryhti ja selkärangan ylösveto. Selkärangassa tapahtuu mitattavaa pitenemistä spiraalistabilaatiossa)
• Kehon vertikaalilinjaus
• Liikemallit joihin liittyy lapaluun/olkapään sekä lonkan ojennus taakse

skolioosiklinikka spiraalistabilaatio
Menetelmä

• Spiraalistabilaatiossa kehon lihasketjut jaetaan vertikaali-ketjuihin (suorat) ja spiraaliketjuihin (kierteiset).

• Spiraali-ketjut stabiloivat kehoa liikkeessä, kuten optimaalisessa kävelyssä.

• Vertikaaliketjut stabiloivat paikaallaan pysyviä asentoja, kuten istuessa tai paikallaan seistessä.

• Spiraali- ja vertikaali-ketjujen välillä toimii vaikuttaja ja vastavaikuttaja lihastyö. Toisen aktivoituessa, vastavaikuttaja ketju ei pysty työskentelemään ja rentoutuu sen seurauksena.

• Yksittäinen lihas ei pysty toimimaan yhtä tehokkaasti kuin jos koko lihasketju aktivoituu samanaikaisesti.

• Spiraalistabilaatio harjoitteet on suunniteltu niin että haluttuja ketjuja voidaan harjoittaa ja vahvistaa ja samalla toisia rentouttaa sekä venyttää.

Skolioosin hoitolinja SPS menetelmässä:

 • kaiken kokoisille Cobin kulmille
 • koko elämän mittainen suunnitelma
 • Tarkistuskäynnit 4krt/ vuodessa.
 • AP- ja lateraaliset RTG-kuvat koko rangasta
   • 2krt/ vuodessa epästabiileille, eteneville rangoille
   • 1krt/ vuodessa stabiilina pysyville rangoille, tällöin tarpeen tarkistuskäynneille ainoastaan AP-suunnan kuva tarpeen.
 • säännöllinen ryhmäharjoittelu (Spiral stabilization menetelmän mukainen) ammattilaisen ohjauksessa. 54 harjoitetta. 2krt/ viikossa 55min. Ainoastaan “kuntouttava urheilu” sallittua. Ohjelma kestää 3 vuotta ja jatkuu tämänkin jälkeen, joitta tilanne pysyy yllä/voi parantua.
 • säännöllinen kotiharjoittelu: 3krt/päivässä Aamulla 10min (5 harjoitetta). Koulun/työn jälkeen 10min (5 harjoitetta). Iltapäivällä/illalla: 30min (täysi 11 liikkeen ohjelma). 1krt/päivässä sauvakävelyä 15-25min.
 • yksilöllinen kuntoutus: 1-2krt/ viikko. 1h, 10krt, kun on saavutettu alle 10ast Cobin kulma 1krt/ kuukaudessa. 
 • 5krt/ vuodessa skolioosikurssi, joista jokainen kestää 4 päivää.
 • kun terapeuttista edistystä on tapahtunut voidaan alkaa harrastamaan jälleen mahdollisia urheiluharrastuksia ohjatusti.
 • säännöllinen ryhmäharjoittelu (Spiral stabilization menetelmän mukainen) ammattilaisen ohjauksessa. 54 harjoitetta. 2krt/ viikossa 55min. Ainoastaan “kuntouttava urheilu” sallittua.
 • säännöllinen kotiharjoittelu: 3krt/päivässä Aamulla 10min (5 harjoitetta). Koulun/työn jälkeen 10min (5 harjoitetta). Iltapäivällä/illalla: 30min (täysi 11 liikkeen ohjelma. Eri variaatioita ja progressivisesti etenevät harjoitteet). 1krt/päivässä sauvakävelyä 15-25min.
 • yksilöllinen kuntoutus: 5krt/ viikko. 1h, 10krt, kun on saavutettu alle 20ast Cobin kulma 1-2krt/ viikossa.
 • 5krt/ vuodessa skolioosikurssi, joista jokainen kestää 4 päivää.
 • 4krt/ vuodessa yksilöllinen hoitojakso kuntoutuskeskuksessa.
  Päivittäinen ohjelma sisältää:
  – 3x 55min yksilöterapia: liike- ja manuaaliterapia.
  – 2x 55min ryhmäharjoittelua
  – 2x 25min sauvakävelyä
  Tukikorsettia tulisi käyttää ainoastaan koulussa istuessa. Jos asiakas kieltäytyy käyttämästä, niin
  ainoastaan elastinen nauhakorsetti. DRAWSRTING WAISTBAND
  Mikäli mutka voimistuu yli 40asteeseen, rangan stabilointi leikkauksella suositeltavaa.
 • järjestää koulu yhdistäen kouluopetus ja kuntoutus.
 • toistuvasti 2h koulussa istumista/2h5min harjoittelua.
 • yksilöllinen opetussuunnitelma
 • iltapäivä koulun jälkeen:
 • 25-55min yksilöterapia. Fysioterapeutti mahdollisesti koulussa. Koulussa tila, jossa hoitopöytä.
 • 55min ryhmäharjoittelua
 • 25min sauvakävelyä
 • Mikäli mutka voimistuu, leikkaavan lääkärin vastaanotto, rangan stabilointi leikkauksella.
 • mikäli koulussa ei ole mahdollista järjestää yksilöllistä ohjelmaa, harjoittelun täytyisi jatkua koko kasvuajan ja edelleen läpi elämän kuntouttavana/palauttava ohjelmana.