Liiketerapia

skolioosi harjoitteet

Liiketerapialla tarkoitetaan harjoittelua. Skolioosi harjoitteet ovat tärkeitä, koska skolioosiasiakkaalla voi olla suuriakin eroja muun muassa voimassa ja kireyksissä oikean ja vasemman puolen välillä. Harjoittelulla pyritään aktivoimaan ja vähitellen vahvistamaan lihaksia, jotka voivat olla olleet pitkään lähes käyttämättöminä. Eriytetyillä ja ohjaajan manuaalisesti avustamilla liikkeillä kohdennetaan työtä tarvittaville lihaksille. Käsikädessä vahvistavien harjoitteiden kanssa kulkevat venyttävät harjoitteet. Jos kehossa on voimakasta kireyttä, joka vetää/painaa luisiakin rakenteita vinoon, tarvitsee niitä rentouttaa ja venyttää. Näin vastavaikuttaja lihakset tai tarkemmin lihasketjut pääsevät toimimaan niille tarkoituksenmukaisesti monimutkaisemmissakin liikkeissä kuten kävely. Liiketerapiassa huomioidaan lihaskireyksien ja heikkouksien lisäksi liikehallinnan muitakin monimutkaisia tekijöitä, mm. lihasketjujen yhteistoimintaa. Niistä voit lukea lisää mm. “spesifitharjoitteet”, “Spiral stabilization” ja kävely/sauvakävely sivuilla.

Arvioimme asiakkaan kokonaisvaltaista toimintakykyä ja asennon- ja liikkeenhallintaa mm. lihasketjujen toiminnan kannalta. Sen pohjalta huomioiden kehotyyppi sekä kuntotaso, rakennamme harjoitusohjelman, joka vastaa asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. Harjoittelu on selkeää, loogista ja etenee progressivisesti tilanteesi huomioiden. 

Aktiivinen terapia klinikalla koostuu spesifeistä eriytetyistä ja kokonaisvaltaisista harjoitteista, soveltuvin osin laitepilatesharjoitteista, Spiral stabilization harjoitteista ja kävelyharjoittelusta. Lisäksi huomioimme mikäli asiakkailla on jokin liikuntaharrastus, laji tai muu työ- tai vapaa-ajantoiminta, joka vaatii harjoittelua kehonkäytön/kuormittumisen kannalta.

Harjoittelu toteutetaan klinikalla yksilöllisesti tai ryhmässä ja kotona säännöllisesti. Parhaiden hoitotulosten saamiseksi asiakkaat voivat tehdä skolioosi harjoitteet kotona 1h/päivä (esimerkiksi 3x 20min) ja intensiivisillä jaksoilla kaksikin tuntia päivässä.

Liike on lääkettä - hyvin tehtynä