Hoito

skolioosiklinikka spiraalistabilaatio

Suomessa yleisesti käytettyjä menetelmiä skolioosin hoidossa ovat seuranta, korsettihoito ja selän leikkaus. Idiopaattisen skolioosin hoito katsotaan terveydenhuollossa tarpeelliseksi, jos kasvavalla lapsella todetaan röntgenkuvissa selän käyryyttä yli 25 astetta. 25-40 asteen skolioosissa hoitona käytetään yleensä tukiliivi- eli korsettihoitoa kasvun loppuun asti. Skolioosispesifien harjoitteiden yhdistämistä korsettihoitoon on saatu positiivisia tutkimustuloksia. Haasteena on löytää varhain lapset, joilla on hoitoa edellyttävä skolioosi. Vaikean skolioosin hoito voi edellyttää joskus leikkaushoitoa, (esim yli 40- 50ast kulma). Toiminnallisesta näkökulmasta myös pienempiin puolieroihin kannattaa puuttua ja vaikeissakin skoliooseissa kokeilla intensiivistä aktiivista terapiajaksoa ennen leikkauspäätöstä. Tutkimusnäyttö puoltaa nykyään kasvavassa määrin myös harjoittelua ja vähitellen tietoisuus sekä asenne aktiivisesta hoidosta on muuttumassa.

skolioosiklinikka skolioosi selkäranka
Tavoitteet

Seurannan, korsettihoidon ja selkäleikkauksen tavoite on ensisijaisesti ehkäistä skolioosin eteneminen ja mutkan suureneminen. Sen sijaan, että hoidot kohdistuisivat luita kannattelevaan ja liikuttavaan lihas- ja kudossysteemiin, ne keskittyvät luiseen rankaan, joka on toiminnalliselta näkökannalta syytön osapuoli. Yleensä liikeharjoituksia käytetään hoitojen tukena, mutta harvoin pääasiallisena hoitomuotona. Liike kuitenkin muokkaa luittemme asentoa, joten skolioosin hoidossa katse on suunnattava luiden ympärille. 

Kehon läpi kierteisesti kulkee eri lihaksista muodostuneita ketjuja, spiraaliketjuja, jotka tuottavat ylöspäin nostavaa voimaa kehon läpi, ojentavat kehoa ja vakauttavat rakenteita liikkeen aikana. Hyvinvoinnin kannalta spiraaliketjujen pitäisi olla vahvat ja toiminnalliset. Jos niiden toiminta on häiriintynyt, keho ei pääse ojentumaan ja painuu kasaan. Selän vinoumassa toinen puoli ei ojennu keskiasentoon, mikä voimistaa kasaan painavien lihasten kiristymistä ja aiheuttaa selän muutoksia. 

Harjoittelu, joka korjaa selän virheasentoa ja kehon lihasepätasapainoa, on mahdollista saada selkärangasta tasapainoisempi ja kehosta toiminnallisempi, jolloin usein kivut pienenevät. Yksilöllisellä skolioosispesifillä harjoittelulla sekä tarkasti tehdyllä manuaalisella lihasten ja nivelten käsittelyllä on myös mahdollista saada eri-ikäisten ihmisten skolioosikulmaa loivennettua. Muutoksia voidaan nähdä jo 1-4 kuukaudessa. Keskeistä on säännöllinen ja laadukas harjoittelu, kyky korjata itsenäisesti omaa asentoaan, arjen ergonomiaa ja toimintoja, jotta kasaan painavaa vaikutusta saadaan kompensoitua.

skolioosiklinikka spesifit harjoitteet
skolioosiklinikka kävely
Kävely skolioosin hoidossa

Luonnollinen biomekaanisesti oikea kävelymalli häiriintyy skolioosissa ja tällöin spiraaliketjun lihakset eivät pääse toimimaan optimaalisesti. Kävelyn harjoittelu ja sauvojen lisääminen kävelyyn aktivoi entisestään rankaa ojentavia lihaksia ja on tärkeä osa skolioosin hoitoa. Hengitysharjoittelulla pyritään saamaan keuhkokapasitteetti käyttöön myös rintakehän painuneella puolella ja samalla mobilisointia ja liikettä selkärangalle sisältäpäin. Tarkemmin liikehoidoista voit lukea “spesifit harjoitteet”, “Spiral stabilizatio” ja “kävely/sauvakävely” sivuilta. 

Spiraalistabilaatio

Tsekkiläisen skolioosiklinikan lähestymistapa aktiiviseen hoitoon ja niiden positiiviset hoitotulokset ovat mielenkiintoisia. “Spiral stabilization” sivulla pääset katsomaan heidän suositukset hoidosta eri asteisissa skoliooseissa. 

  • johtuu epäsymmetrisestä lihasepätasapainosta. Rangan muoto määräytyy vääränlaisen lihaksiston käytön seurauksena. Lihaksistossa on syntynyt epätasapaino liikekontrollin ja hahmotuksen (body perception) toiminnanhäiriön vuoksi. Spiral stabilization menetelmällä voidaan hoitaa rangan toiminnanhäiriöitä ja liikekontrollia.
  • skolioosi johtuu selkärankaan kohdistuvasta paineesta, jonka aiheuttaa suorat selkälihakset (vertikaalilihasketjut).
  • moni urheilulaji kuomittaa liialti vertikaalilihaksia ja saattaa edesauttaa skolioosin syntymisessä/pahenemisessa. Esim uinti ylikuormittaa kaularankaa. Hengittäminen vapaauinnissa vain yhdeltä puolelta (80% uimareista)aiheuttaa skolioosia (pectoral curve). Tästä syystä uiminen on kontraindikoitua skolioosissa.
  • skolioosi voi olla täysin parannettavissa mikäli kulma on alle 30astetta.
  • skolioosi on kävelyn koordinaation ja vakautuksen/stabiloinnin häiriö.
  • muuttuneessa kävelyssä kehon akseli muuttuu etukumaraksi, lonkat ja polvet ovat koukussa, ylä- ja alaraajat eivät ojennu tarpeeksi. Tämä aiheuttaa painetta (kompressio) rankaan, aiheuttaa skolioosia ja kipua.
  • skolioosiasiakkaan on välttämätöntä harjoitella kävelyn koordinaatiota päivittäin vähintään 15min keskittyen oikeaan kävelytekniikkaan. Mielellään sauvojen kanssa.
  • aktiivisen harjoittelun tavoitteena tasapainoinen ryhti, lihastasapaino, optimaalinen kävelyn koordinaatiota, “spiraalistabilaatio” ilmiön toteutuminen kävellessä.
  • selkärangan jäykistysleikkauksen tulisi olla viimeinen vaihtoehto skolioosin hoidossa
skolioosiklinikka spiraalistabilaatio