Spesifit harjoitteet

Skolioosi fysioterapia

SkolioosiKlinikan palveluihin kuuluu skolioosi fysioterapia, manuaalinen terapia ja muut skolioosin oireisiin auttavat terapiamuodot.

Eriytetyt harjoitteet

Kehomme on monitasoinen ja kompleksi rakenne. Kun lähdemme liikkeelle kehon eri osaset koordinoidaan toimimaan yhtäaikaisesti. Jos toiminnanhäiriötä löytyy siellä, tuolla ja täällä kehossa, on liian haastavaa korjata kaikkea kerralla. Pystymme keskittymään vain maksimissaan pariin asiaan kerrallaan. Onneksi toistojen kautta opimme ja automatioita alkaa tapahtumaan, mikä mahdollistaa taidokkaidenkin monimutkaistenkin liikkeiden hallitsemisen. 

Eriytetyllä harjoittelulla halutaan keskittyä tiettyihin kehon tai lihasketjun osien harjoittamiseen kerrallaan. Saatamme keskittyä tiettyjen lihasten aktivointiin tai esim lantion ja alaraajojen linjaukseen. Kun tämä alkaa sujua lisäämme myös lapaluun hallinnanharjoitusten mukaan. Eriytetyillä harjoitteilla pääsemme myös paremmin kiinni lihaksiin jotka ovat hyvin heikkoja, ovat olleet vähällä käytöllä tai jotka eivät hermotu optimaalisesti. Asentotunto eli proprioseptiikka on tärkeässä roolissa, jotta kehon hahmotus ja hallinta voi parantua. 

Skolioosi fysioterapia

Eriytetyissä harjoitteissa käytämme paljon välineitä (esim pallot, kepit, kuminauhat, pilates laitteet) ja tukipintoja apuna. Niiden avulla saamme palautetta asentotunnosta, hahmotuksesta ja kehon linjauksesta. Pilatesharjoittelussa on runsaasti elementtejä jotka edesauttavat näissä, vahvistavat kaikkia kehon lihaskerroksia tasapainoisesti ja kehittävät kehon toiminnallista ryhtiä. Pilateslaitteen tuoman tukipinnan ja jousivastuksen luonteen vuoksi se soveltuu erinomaisesti skolioosiharjoitteluun ja ylipäänsä kuntoutukseen. Laiteharjoittelua käytetään soveltuvin osin skolioosiharjoittelussa.

Vakautus - Noste - Liikkuvuus

Skolioosiharjoittelun suurin painopiste on alussa kehonosien palauttaminen niin lähellenivelten neutraalialuetta kuin mahdollista ja saada kehonkannatteluun dynaamisuutta alaspäin painavan voiman sijasta. Terapiassa opetellaan käyttämään lantion, rintakehän, hartiarenkaan sekä selkärangan tukevia ja liikuttavia lihaksia. Kun keho alkaa joustamaan ja heikompiakin lihaksia opitaan käyttämään siirrytään progressiivisesti haastavampiin liikkeisiin. Ala- ja yläraajojen liikkeiden tulee yhdistyä vahvaan keskikehoon, jotta keho pystyy luomaan nosteen ja kierrot pääsevät tapahtumaan vapaasti. Kävelyharjoittelussa keskitytään alussa asiakkaalle haastavampien vaiheiden opetteluun ja vähitellen haetaan mahdollisimman luonnollista kävelyä, jossa pääsee tapahtumaan tarkoituksenmukainen toiminnallisen skolioosin liike selkärangassa. Hyvintoimiva lihaksisto mahdollistaa liikkeiden vapauden ja nivelten sopivan kuormittumisen.  Liikkeiden tiedostamisen ja puolierojen hahmottamisen oppiminen on ratkaisevaa, joitta liikemalleihin pystytään vaikuttamaan. Peilin käyttämisestä saattaa olla apua liikkeiden suorittamisessa skolioosiasiakkaalla. 

 

Harjoittelu vahvistaa kaikkia kehon lihaskerroksia tasapainoisesti kun nivelten optimaaliset liikeradat opitaan ja lihakset toimivat yhteistyössä ja oikea-aikaisesti niille tarkoitetulla tavalla. Uloimmat globaalit blihaskerrokset työskentelevät paljon voimaa vaativissa nopeissa liikkeissä ja kontrolloivat liikeratoja sekä luovat nostetta kehoon. Jotta globaalit lihakset voivat toimia paremmin, tulee syvien lihaskerrosten olla riittävän vahvoja ja kontrolloida nivelien liikeratoja. Ne työskentelevät parhaiten matalan tason kuormituksessa ja ns. suljetussa ketjussa ( esimerkiksi jalkapohja alustalla vrt. ilmassa). Syvät lihakset vahvistuvat automaattisesti, kun selkäranka, lantio, rintakehä, hartiarengas ja pää opitaan vakauttamaan neutraalialueilla, nivelten ollessa lähellä neutraalialueita. Faskia eli lihaskalvorakenteet jäykistyvät kehon liikkeiden rajoittuessa ja niiden nesteytys ja liikkuvuuden palautuminen on tärkeä huomioida myös harjoitellessa. 

Skolioosissa keuhkot saattavat painua kasaan ja hengityskapasiteettia ei voida käyttää täysin. Rintakehän ja koko kehon liikkeen tasapainoittuessa, myös mekaaninen paine keuhkoilta helpottuu. Hengityslihaksissa on yleensä heikkouksia ja kireyksiä sekä puolieroja. Liiketerapiassa harjoittelemme syventämään hengitystä ja parantamaan rintakehön liikkuvuutta sekä ryhdin tasapainoista ojentautumista tehokkaan hengityksen mahdollistamiseksi. 

Harjoittelu

Harjoittelulla pyritään oppimaan hyvin  koordinoitua ja taloudellista kävelyä, jossa keho pääsee ojentautumaan ja kierteisen lihasketjut vakauttavat kehoa. Tämä tapahtuu parhaiten jalkapohjan kontaktin kautta pystyasennossa. Harjoitteita tehdään varsinkin alussa myös makuulla, koska tällöin saamme vähennettyä tietyissä tilanteissa pystyasennon tuomaa hallinnan haastetta ja kireyksiä kehossa. Jalkapohjakontaktin tapaan haemme kontaktia raajoista ja kehosta kuitenkin myös makuulla. Eritettyjen harjoitteiden jälkeen keho on rennompi, spiraalituki on jo “herätetty” ja on helpompi nousta pystyyn ja harjoittaa kokonaiskehon hallittua liikettä. Harjoittelun ei tulisi jäädä vain eriytettyihin harjoitteisiin, vaan osaset on tarkoitus nivoa mahdollisimman pian yhteen. Vähitellen yhä monimutkaisempiin liikekokonaisuuksiin. 

skolioosiklinikka spesifit harjoitteet
skolioosiklinikka spesifit harjoitteet

Säännöllinen harjoittelu kehittää voimaa, kestävyyttä, liikkuvuutta, kehonhallintaa, tasapainon hallintaa sekä kehotietoisuutta. Harjoituksia tehdään sekä matalalla että korkealla kuormitustasolla sekä pienillä ja isoilla liikeradoilla riippuen asiakkaan tilanteesta ja tavoitteista. Liikeharjoittelussa käytetään skolioosispesifejä harjoitteita, soveltuvin osin Pilateslaiteharjoitteita sekä Spiral Stabilization –menetelmän harjoitteita.