Kävely ja sauvakävely

skolioosiklinikka-kavely

Kävely ja sauvakävely

“Skolioosi on toiminnanhäiriö kävelymallissa” ja harjoittelussakin tulisi huomioida kävely. Normaaliin kävelymalliin kuuluu että hartia avautuu, lonkka ojentuu,  ylä- ja alavartalo kiertyvät ja liikkuessa säilyy hyvä ryhti ja kehonhallinta. Skolioosiasiakkaalla näkyy usein puolieroa kävelyssä. Esimerkiksi toinen lapaluu ei liu taakse ja alas, jolloin hartia liikkuukin eteen ja ylös. Lihastasapainon ja hallinnan/hahmotuksen harjoitteiden avulla voidaan esimerkiksi jälleen saada tilaa korvan ja hartian väliin ja mahdolliset hartiakivut sekä päänsärky helpottumaan. Sauvakävelyssä kävelyyn on lisätty aktiviinen sauvojen käyttö niin että luonnollinen ja biomekaanisesti oikea kävelytekniikka säilyy. Suosittelemme ammattilaisen ohjaamana sauvakävelyä osaksi aktiivista terapiaa.

Modern Nordic Walking (MNW) on uudistettu ja täydennetty versio perinteisestä suomalaisesta sauvakävelystä. MNW:ssa kävelyasento on selkeästi pystympi, kuten tavallisessa kävelyssä. Pyrkimyksenä on asento, jossa kehoon kohdistuva kuormitus on mahdollisimman hyvin tasapainossa ja jossa kierteisten spiraalilihasketjujen aktivointi on mahdollista. Tällöin selän terveyden kannalta tärkeät rangan kiertoliikkeet toteutuvat välilevyjen kannalta turvallisella alueella. Asiaan liittyvät viimeisimmät tutkimukset tukevat ajatusta kävelyryhdistä, jossa pitkittäiset, selkärangan suuntaiset lihasketjut toimivat rennommin. Eteenpäin kallistuneessa asennossa edellä mainitut ketjut aktivoituvat liikaa, lisäävät painetta selkärangan rakenteisiin ja estävät muiden lihasten, muun muassa vatsalihasten optimaalista toimintaa. Selän terveyden kannalta tämä tekniikan muutos ja kävelyryhdin täsmentäminen ovat erittäin tärkeitä. Näin voimme tieteelliseen tutkimukseen nojautuen sanoa modernin sauvakävelyn tukevan selän terveyttä.

MNW:ssä on toki paljon muitakin päivitettyjä, lajiteknisiä yksityiskohtia. Pienenä yhteenvetona voidaan sanoa, että teknisesti oikea moderni sauvakävely on kaukaa katsottuna liikeradoiltaan ja ryhdiltään aivan samanlaista kuin ryhdikäs, samanvauhtinen normaali kävely ilman sauvoja. Kaikki hyvän kävelytekniikan ominaispiirteet ovat siis osa modernia sauvakävelyä.

Kalat uivat, linnut lentävät ja ihmiset kävelevät. Siihen meidät on ainakin luotu.